Velkommen til min nye hjemmeside

Endelig tar jeg utfordringen for å bli mer synlig i markedet. Hindre er de skremmende tingene jeg ser når jeg flytter blikket vekk fra målet. Målet er å bli en mer synlig mental trener og karriererådgiver. Takk til alle som har gitt meg gode råd og pushet meg....